Ενημέρωση

Χολολιθίαση

Η δημιουργία λίθων στο εσωτερικό της χοληδόχου κύστης από την χολή που περιέχει, είναι αρκετά συχνή πάθηση (στην Ευρώπη εμφανίζεται περίπου στο 19% του πληθυσμού).


Σιγμοειδεκτομή

Μια χειρουργική επέμβαση που διενεργείται για την αφαίρεση των όγκων του σιγμοειδούς κόλου, εφόσον έχουν εξασφαλιστεί τα απαιτούμενα όρια εκτομής.


Kήλη Spiegel

Μια από τις σπανιότερες κήλες του κοιλιακού τοιχώματος. Εμφανίζεται κατά μήκος της ημισεληνοειδούς γραμμής Spiegel, στο πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα.