Χοληδοχολιθίαση

01.

Τι είναι η χοληδοχολιθίαση;


Η παρουσία χολολίθων στον χοληδόχο πόρο. Οι λίθοι είτε προέρχονται από την χοληδόχο κύστη είτε είναι πρωτογενείς λίθοι των χοληφόρων.

Ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών παραμένει ασυμπτωματικό, αλλά συνηθέστερα οι ασθενείς αυτοί έχουν αποφρακτικό ίκτερο, κολικοειδές άλγος, χολαγγειίτιδα ή και λιθιασική παγκρεατίτιδα. Ο κολικοειδής πόνος στην δεξιά άνω κοιλία μοιάζει με αυτόν της χολολιθίασης. Ο αποφρακτικός ίκτερος είναι και το πιο συχνό σύμπτωμα. Συνοδεύει τον κολικοειδή πόνο και συχνά παρουσιάζεται ρίγος και πυρετός. Συνήθως υπάρχει ελαφρύς υπερχρωματισμός των ούρων και σπανιότερα κνησμός (φαγούρα) αν οι τιμές του ικτέρου είναι μεγάλες.

Διάγνωση:

Από τον εργαστηριακό έλεγχο του αίματος παρατηρείται αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων, μέτρια αύξηση των τιμών των ηπατικών ενζύμων, αύξηση της χολερυθρίνης, μέτρια αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης.

Υπερηχογραφικός έλεγχος: είναι η πλέον κατάλληλη εξέταση να αναδείξει τη φλεγμονή της χοληδόχου κύστης, τους λίθους της χοληδόχου κύστης, τη διάταση του χοληδόχου πόρου (>9mm) σε αρκετές περιπτώσεις και την παρουσία λίθων στον χοληδόχο πόρο.

Αξονική τομογραφία: έχει μικρή βοήθεια στην αναγνώριση λίθων ή ιζήματος στον χοληδόχο πόρο και καταγράφει τη διάτασή του.

Μαγνητική τομογραφία: η μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία είναι η εξέταση εκλογής γιατί έχει πολύ μεγάλη ακρίβεια στην ανάδειξη των λίθων στο χοληφόρο δέντρο και όλες τις δομές του χοληφόρου δέντρου.

Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα: είναι υπερηχοτομογραφικός έλεγχος του χοληδόχου πόρου κατά τη διενέργεια γαστροσκόπησης. Έχει επίσης μεγάλη ακρίβεια στην ανάδειξη των λίθων στον χοληδόχο πόρο.

Ενδοσκοπική ανάστροφη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP): έχει τη μεγαλύτερη ακρίβεια και ειδικότητα στην αναγνώριση των λίθων του χοληδόχου πόρου. Προσφέρει επίσης το πλεονέκτημα να μπορεί να διορθώσει και τη βλάβη με απομάκρυνση των λίθων, διενέργεια σφιγκτηροτομής και έκπλυση του χοληδόχου πόρου ή ακόμη και την τοποθέτηση στεντ/καθετήρα/ενδοπρόσθεση μέσα σε αυτόν για καλύτερη αποχέτευση της χολής προς το δωδεκαδάκτυλο. Είναι λοιπόν και διαγνωστική και παρεμβατική μέθοδος. Συνήθως προηγείται μιας χειρουργικής επέμβασης λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής για την οριστική θεραπεία της χολολιθίασης και χοληδοχολιθίασης.

Επιπλοκές:

Είναι η χολαγγειίτιδα και η οξεία παγκρεατίτιδα. Η χολαγγειίτιδα αναπτύσσεται όταν κατά τη χοληδοχολιθίαση η χολή επιμολύνεται από μικρόβια και αναπτύσσεται λοίμωξη. Είναι αρκετά σοβαρή κλινική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από πυρετό με ρίγος, πόνο στην άνω κοιλιακή χώρα και ίκτερο (τριάδα του Charcot). Αν ο ασθενής γίνει πιο τοξικός εμφανίζεται υπόταση και νοητική σύγχυση.

Η πάθηση αυτή λοιπόν χρειάζεται άμεσης θεραπευτικής φροντίδας με ενδοφλέβια αντιβιοτικά και υποστήριξη του ασθενούς, και στη συνέχεια θεραπευτική παρέμβαση για την παροχέτευση της πυώδους χολής. Αυτή μπορεί να είναι διαδερμική παρακέντηση/παροχέτευση των χοληφόρων, ενδοσκοπική παροχέτευση με ERCP και τοποθέτηση καθετήρα στον χοληδόχο πόρο, ή ακόμη και χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση των λίθων και τοποθέτηση καθετήρα παροχέτευσης του χοληδόχου πόρου ή και άλλης παροχετευτικής επέμβασης.

Η οξεία παγκρεατίτιδα που οφείλεται σε χοληδοχολιθίαση προκαλεί έντονο άλγος στο επιγάστριο με αντανάκλαση στη ράχη, μπορεί να φτάσει έως και σε λιποθυμικό επεισόδιο. Ο ασθενής χρήζει άμεσης εισαγωγής και θεραπευτικής αντιμετώπισης, με ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών και υποστήριξη των λειτουργιών του και συχνές καταγραφές των ζωτικών του σημείων. Αν δεν υποχωρεί η κατάστασή του και χειροτερεύει, τότε μπορεί να γίνει θεραπευτικά κάποια παρέμβαση για την αποσυμφόρηση του χοληδόχου πόρου με αφαίρεση των λίθων και παροχέτευση χολής, μέχρι και μεγαλύτερης βαρύτητας χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπισή της.

Σε κάθε περίπτωση είναι αρκετά εξατομικευμένες θεραπείες ανάλογα με τον ασθενή, τα υποκείμενα νοσήματα και την αιτολογία της παγκρεατίτιδας.

02.

Χειρουργική θεραπεία


Σήμερα προτιμάται η συντηρητική αντιμετώπιση της χοληδοχολιθίασης με ενδοσκοπική παρέμβαση με την μέθοδο της ανάστροφης χολαγγειοπακγκρεατογραφίας ERCP.

Έτσι υπάρχει δυνατότητα να γίνει απομάκρυνση των λίθων, σφιγκτηροτομή στον σφιγκτήρα του Oddi για καλύτερη παροχέτευση της χολής, πλύσεις του χοληδόχου πόρου ή/και τοποθέτηση καθετήρα/στεντ/ενδοπρόσθεσης στον αυλό του χοληδόχου πόρου. Εφόσον πετύχει η παρέμβαση αυτή, στη συνέχεια μπορεί ο ασθενής να υποβληθεί σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή για την ολοκληρωτική αντιμετώπιση της νόσου.

Η χειρουργική χολοκυστεκτομή και διερεύνηση του χοληδόχου πόρου για την απομάκρυνση των χολολίθων έχει μικρή εφαρμογή πλέον λόγω της ERCP, εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου δεν διατίθεται ο ανάλογος εξοπλισμός και ιατρική εμπειρία, ή όταν για ανατομικούς ή άλλους λόγους δεν μπορεί να διενεργηθεί η ERCP.

03.

Περισσότερα στοιχεία


Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη θεραπευτική χειρουργική προσέγγιση και τις συγκεκριμένες τεχνικές αποκατάστασης της χοληδοχολιθίασης, πατήστε εδώ.

Επικοινωνία

Ας μιλήσουμε!

Ζούμε στην εποχή όπου η επικοινωνία έχει γίνει τόσο άμεση και προσιτή, που είναι θέμα -κυριολεκτικά- ενός κλικ. Ένα απλό μήνυμα αρκεί, και εμείς στη συνέχεια θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας!
Επικοινωνήστε μαζί μας Τοποθεσία