Ομφαλοκήλη

01.

Τι είναι η ομφαλοκήλη;


Η ομφαλοκήλη αποτελεί συνήθη μορφή κήλης στην περιοχή του ομφαλού ή γύρω από αυτόν (παραομφαλοκήλη) και εμφανίζεται κυρίως στα νεογνά και σε γυναίκες μετά από τοκετό. Παρουσιάζεται ως διόγκωση στην περιοχή του ομφαλού και προκύπτει όταν λίπος ή τμήμα εντέρου περάσει μέσα από χάσμα που δημιουργήθηκε από τη χαλάρωση του συνδετικού ιστού των ομφαλικών δακτυλίων.

Η ομφαλοκήλη στα νεογνά είναι αρκετά συχνή και χαρακτηρίζεται συγγενής, δημιουργείται δηλαδή κατά τη γέννηση, ενώ υποχωρεί αυτόματα. Στους ενήλικες ωστόσο η ομφαλοκήλη είναι επίκτητη και οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως:

  • Παχυσαρκία
  • Πολλαπλές κυήσεις
  • Χρόνιος βήχας
  • Άρση μεγάλου βάρους
  • Παρουσία ενδοκοιλιακού υγρού (ασκίτης)

Σε αρκετές περιπτώσεις η ομφαλοκήλη μπορεί να είναι ασυμπτωματική και ανατασσόμενη, να επιστρέφει δηλαδή μέσα στην κοιλιά όταν ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση και να είναι εύκολα ορατή όταν βρίσκεται σε όρθια θέση.

Συμπτώματα και επιπλοκές

Τυπικά συμπτώματα της ομφαλοκήλης, πέρα από την ορατή διόγκωση στην περιοχή του ομφαλού, είναι η δυσφορία, ο ήπιος ή εντονότερος πόνος, και σε σπανιότερος περιπτώσεις, το κοιλιακό άλγος.

Εάν η ομφαλοκήλη συνοδεύεται από οξύ, συνεχόμενο πόνο, φλεγμονή, ναυτία και έμετο, τότε πρόκειται για περιεσφιγμένη ομφαλοκήλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μεγάλος κίνδυνος νέκρωσης του σπλάγχνου, καθώς αποκόπτεται η αιμάτωση στην περιοχή και η χειρουργική αντιμετώπιση πρέπει να είναι άμεση για να αποφευχθεί η περιτονίτιδα.

02.

Χειρουργική αντιμετώπιση


Η ομφαλοκήλη στους ενήλικες αντιμετωπίζεται μόνο χειρουργικά, ανοικτά ή λαπαροσκοπικά.

Κατά την διάρκεια της επέμβασης γίνεται ανάταξη του περιεχομένου της κήλης, κλείνει με τη χρήση ραμμάτων ή πλέγματος το χάσμα που δημιουργήθηκε και ισχυροποιούνται τα κοιλιακά τοιχώματα, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υποτροπής.

Με εξαίρεση τις πολύ μικρές κήλες που μπορούν να αντιμετωπιστούν με χρήση ραμμάτων, η θεραπεία γίνεται με την τοποθέτηση πλέγματος, ένα ενισχυτικό υλικό από συνθετικό ή βιοσυνθετικό υλικό που είναι πολύ καλά ανεκτό από τον οργανισμό και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα επανεμφάνισης της κήλης.

Η τοποθέτηση του πλέγματος μπορεί να γίνει ανοικτά ή λαπαροσκοπικά. Πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος είναι η λαπαροσκοπική, καθώς υπερτερεί σε πολλά σημεία σε σχέση με μια ανοικτή επέμβαση. Κατά τη λαπαροσκόπηση, γίνονται τρεις μικρές τομές στην κοιλιακή χώρα, στο πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα (συνήθως αριστερά), και εισάγεται το λαπαροσκόπιο, μια ειδική κάμερα που απεικονίζει λεπτομερώς την κήλη. Η αποκατάσταση και η τοποθέτηση του πλέγματος γίνεται με ενδοσκοπικά εργαλεία.

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης είναι πολλά, καθώς μειώνεται η πιθανότητα επιπλοκών, μετεγχειρητικών λοιμώξεων και ο ασθενής έχει ταχύτατη και ομαλή μετεγχειρητική πορεία. Επιπλέον, δεν δημιουργείται καμία ουλή, καθώς οι τομές είναι πολύ μικρές.

Η προσέγγιση του κάθε ασθενούς πρέπει να είναι πάντα εξατομικευμένη και να ληφθούν υπόψιν πολλοί παράγοντες πριν προβεί ο γιατρός στην λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. Ανάλογα με το προφίλ του ασθενούς, το ιστορικό της υγείας του, αλλά και τα χαρακτηριστικά της κήλης ανά περίπτωση, ο εξειδικευμένος χειρουργός θα κρίνει ποια χειρουργική μέθοδος είναι η πλέον κατάλληλη για εσάς.

03.

Περισσότερα στοιχεία


Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη θεραπευτική χειρουργική προσέγγιση και τις συγκεκριμένες τεχνικές αποκατάστασης της ομφαλοκήλης, πατήστε εδώ.

Επικοινωνία

Ας μιλήσουμε!

Ζούμε στην εποχή όπου η επικοινωνία έχει γίνει τόσο άμεση και προσιτή, που είναι θέμα -κυριολεκτικά- ενός κλικ. Ένα απλό μήνυμα αρκεί, και εμείς στη συνέχεια θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας!
Επικοινωνήστε μαζί μας Τοποθεσία