Μετεγχειρητική Κοιλιοκήλη

01.

Τι είναι η μετεγχειρητική κοιλιοκήλη;


Οι μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες είναι αρκετά συχνές και εμφανίζονται σε θέσεις τομών από προηγούμενες επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα. Πρόκειται για πρόπτωση ενός σπλάγχνου στο σημείο όπου υπάρχει ουλή από παλαιότερη χειρουργική τομή κι έχει δημιουργηθεί χάσμα στο κοιλιακό τοίχωμα, καθιστώντας το αδύναμο.

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν την εμφάνιση μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης, όπως:

 • Μόλυνση και λοίμωξη της μετεγχειρητικής ουλής
 • Μεγάλη ηλικία του ασθενούς
 • Σακχαρώδης διαβήτης
 • Κάπνισμα
 • Χρήση κορτιζόνης και ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων
 • Παχυσαρκία
 • Χρόνιος βήχας
 • Ασκίτης
 • Εγκυμοσύνη
 • Δυσκοιλιότητα
 • Χημειοθεραπεία

Συμπτώματα και επιπλοκές

Τυπικό σύμπτωμα της μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης αποτελεί η ορατή διόγκωση της κοιλιακής χώρας πάνω σε μια υπάρχουσα τομή. Συχνά η διόγκωση συνοδεύεται από ενόχληση και πόνο που επιδεινώνονται όταν ο ασθενής σηκώνει βάρος ή για διάφορους λόγους αυξηθεί η ενδοκοιλιακή πίεση.

Η μετεγχειρητική κοιλιοκήλη μπορεί να παρουσιάσει δύο πολύ σοβαρές επιπλοκές που εκδηλώνονται με οξύ πόνο, ναυτία, έμετο ή αδυναμία αποβολής αερίων και κοπράνων.

Στην πρώτη περίπτωση, την περίσφιξη, το περιεχόμενο της κήλης μπορεί να σταματήσει να αιματώνεται επαρκώς. Αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, μπορεί να περιέλθει νέκρωση του προβαλλόμενου σπλάγχνου και να προκληθεί περιτονίτιδα.

Δεύτερη σοβαρότατη επιπλοκή είναι ο ειλεός, όπου αποφράσσεται το προβαλλόμενο έντερο και η προώθηση του εντερικού περιεχομένου (αέρια και κόπρανα) μειώνεται ή φράζει πλήρως.

Επιπλέον υπάρχει και η κατηγορία των βαριά επιπλεγμένων μετεγχειρητικών κοιλιοκηλών όπου επιβαρύνονται με ταυτόχρονη λοίμωξη του τραύματος, παρουσία εντερικών συριγγίων, κοντά σε εντερικές στομίες, σε έδαφος πλέγματος από προηγούμενη επέμβαση το οποίο επιμολύνθηκε. Όλες αυτές οι περιπτώσεις χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης και γνώση της ανατομικής των τεχνικών και των πλεγμάτων για την πιο αποτελεσματική τους αποκτάσταση.

02.

Χειρουργική αντιμετώπιση


Η μετεγχειρητική κοιλιοκήλη αντιμετωπίζεται μόνο χειρουργικά, ανοικτά ή λαπαροσκοπικά.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης γίνεται ανάταξη του περιεχομένου της κήλης, κλείνει με τη χρήση ραμμάτων ή πλέγματος το χάσμα που δημιουργήθηκε και ισχυροποιούνται τα κοιλιακά τοιχώματα, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υποτροπής.

Με εξαίρεση τις πολύ μικρές κήλες που μπορούν να αντιμετωπιστούν με χρήση ραμμάτων, η αποκατάσταση γίνεται με την τοποθέτηση πλέγματος, ένα ενισχυτικό υλικό από συνθετικό ή βιοσυνθετικό υλικό που είναι πολύ καλά ανεκτό από τον οργανισμό και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα επανεμφάνισης της κήλης. Επιπλέον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικά βιοσυνθετικά πλέγματα πιο προηγμένης τεχνολογίας τα οποία αφού αποκαταστήσουν την κήλη απορροφώνται πλήρως χωρίς να μένει στη θέση τους μόνιμο υλικό.

Η τοποθέτηση του πλέγματος μπορεί να γίνει ανοικτά ή λαπαροσκοπικά. Πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος είναι η λαπαροσκοπική, καθώς υπερτερεί σε πολλά σημεία σε σχέση με μια ανοικτή επέμβαση. Κατά τη λαπαροσκόπηση, γίνονται τρεις μικρές τομές στην πλάγια κοιλιακή χώρα και εισάγεται το λαπαροσκόπιο, μια ειδική κάμερα που απεικονίζει λεπτομερώς την κήλη. Η αποκατάσταση και η τοποθέτηση του πλέγματος γίνεται με ενδοσκοπικά εργαλεία.

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης είναι πολλά, καθώς μειώνεται η πιθανότητα επιπλοκών, μετεγχειρητικών λοιμώξεων και ο ασθενής έχει ταχύτατη και ομαλή μετεγχειρητική πορεία. Επιπλέον, δεν δημιουργείται καμία ουλή, καθώς οι τομές είναι πολύ μικρές και συγκεκριμένα δεν γίνεται τομή στο ίδιο σημείο με προηγούμενες επεμβάσεις.

Η προσέγγιση του κάθε ασθενούς πρέπει να είναι πάντα εξατομικευμένη και να ληφθούν υπόψιν πολλοί παράγοντες πριν προβεί ο γιατρός στην λήψη τελικών αποφάσεων. Ανάλογα με το προφίλ του ασθενούς, το ιστορικό της υγείας του, αλλά και τα χαρακτηριστικά της κήλης ανά περίπτωση, ο εξειδικευμένος χειρουργός θα κρίνει ποια χειρουργική μέθοδος είναι η πλέον κατάλληλη για εσάς.

03.

Περισσότερα στοιχεία


Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη θεραπευτική χειρουργική προσέγγιση και τις συγκεκριμένες τεχνικές αποκατάστασης της μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης, πατήστε εδώ.

Επικοινωνία

Ας μιλήσουμε!

Ζούμε στην εποχή όπου η επικοινωνία έχει γίνει τόσο άμεση και προσιτή, που είναι θέμα -κυριολεκτικά- ενός κλικ. Ένα απλό μήνυμα αρκεί, και εμείς στη συνέχεια θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας!
Επικοινωνήστε μαζί μας Τοποθεσία