Κόστος Επεμβάσεων

Το κόστος των επεμβάσεων καθορίζεται από τις παρακάτω συγκεκριμένες παραμέτρους:
● Την κατηγορία της επέμβασης (μικρή, μεσαία, μεγάλη, βαρεία, πολύ βαρεία)
● Το κόστος της νοσηλείας (ανάλογα με τις ημέρες νοσηλείας)
● Τα ειδικά υλικά και φάρμακα που χρησιμοποιούνται ανάλογα με την χειρουργική επέμβαση (πλέγμα, λαπαροσκοπικά/ρομποτικά εργαλεία κ.λπ.)
● Το κόστος ανάλογα με την επέμβαση που υπολογίζει το ιδιωτικό νοσοκομείο
● Την ασφαλιστική κάλυψη του ασθενούς (Δημόσιο Ταμείο ή/και ιδιωτική ασφάλεια)

Στο συνολικό κόστος της χειρουργικής επέμβασης περιλαμβάνονται τα συνολικά έξοδα της κλινικής, η αμοιβή των χειρουργών και του αναισθησιολόγου.

Όταν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη μόνο από Δημόσιο Ταμείο, αυτό συμμετέχει με τα ειδικά πακέτα νοσηλείας ελαττώνοντας τη συμμετοχή του ασθενούς όσον αφορά τα έξοδα της κλινικής.
Στην περίπτωση που ο ασθενής διαθέτει και ιδιωτική ασφάλεια, τότε το συνολικό κόστος καλύπτεται από τον ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα ανάλογα με τους όρους του εκάστοτε συμβολαίου και την αντίστοιχη συμμετοχή ή όχι του ασφαλισμένου.

Ο ιατρός χειρουργεί στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι συμβεβλημένο με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες -επομένως καλύπτουν και το κόστος της χειρουργικής επέμβασης, ανάλογα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.