Βουβωνοκήλη

01.

Τι είναι η βουβωνοκήλη;


Η βουβωνοκήλη αποτελεί την συχνότερη μορφή κήλης. Εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες και είναι η πρόπτωση και προβολή σπλάγχνου της κοιλιακής κοιλότητας στην βουβωνική χώρα. Η διόγκωση μπορεί να είναι αρχικά ανεπαίσθητη, να εξαφανίζεται όταν ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση και να γίνεται ορατή όταν αυξηθεί η ενδοκοιλια.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην εμφάνιση βουβωνοκήλης, όπως:

  • Η χαλάρωση των ιστών στα τοιχώματα του βουβωνικού πόρου
  • Η παχυσαρκία
  • Η χρόνια δυσκοιλιότητα
  • Ο χρόνιος βήχας
  • Η βαριά χειρωνακτική εργασία
  • Η παρουσία υγρού στην κοιλιά (ασκίτης)
  • Η εγκυμοσύνη
  • Η άσκηση

Συμπτώματα και επιπλοκές

Η τοπική διόγκωση στην βουβωνική χώρα μπορεί να είναι ανατασσόμενη, να επιστρέφει δηλαδή στην κοιλιά όταν ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση. Πολλές φορές η ορατή διόγκωση συνοδεύεται από ήπιο ή εντονότερο κοιλιακό άλγος που επιδεινώνεται όταν αυξηθεί η ενδοκοιλιακή πίεση.

Σε ένα επόμενο στάδιο η κήλη μπορεί να μην επιστρέφει στην κοιλιακή χώρα και καλείται μη ανατασσόμενη, χωρίς να προκαλεί έντονα συμπτώματα.

Εάν η κήλη γίνει περιεσφιγμένη, ανακόπτεται η αιμάτωση του προβαλλόμενου σπλάγχνου και χρήζει άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης προκειμένου να αποφευχθεί η νέκρωση από ισχαιμία του σπλάγχνου και η περιτονίτιδα.

02.

Χειρουργική αντιμετώπιση


Η βουβωνοκήλη αντιμετωπίζεται μόνο χειρουργικά, ανοικτά ή λαπαροσκοπικά.

Κατά την διάρκεια της επέμβασης γίνεται ανάταξη του περιεχομένου της κήλης, κλείνει με τη χρήση πλέγματος το χάσμα που δημιουργήθηκε και ισχυροποιούνται τα κοιλιακά τοιχώματα για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υποτροπής.

Η τοποθέτηση πλέγματος στην αποκατάσταση της βουβωνοκήλης είναι η πλέον αποδεκτή μέθοδος, καθώς το πλέγμα είναι ένα ενισχυτικό υλικό από βιοσυνθετικό υλικό που είναι πολύ καλά ανεκτό από τον οργανισμό και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα επανεμφάνισης της κήλης.

Η τοποθέτηση του πλέγματος μπορεί να γίνει ανοικτά ή λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος είναι η λαπαροσκοπική, καθώς υπερτερεί σε πολλά σημεία σε σχέση με μια ανοικτή επέμβαση. Κατά την λαπαροσκόπηση, γίνονται τρεις μικροτομές στην κοιλιακή χώρα και εισάγεται το λαπαροσκόπιο, μια ειδική κάμερα που απεικονίζει λεπτομερώς την κήλη. Η αποκατάσταση και η τοποθέτηση του πλέγματος γίνεται με ενδοσκοπικά εργαλεία.

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης είναι πολλά, καθώς μειώνεται η πιθανότητα επιπλοκών, μετεγχειρητικών λοιμώξεων και ο ασθενής έχει ταχύτατη και ομαλή μετεγχειρητική πορεία. Επιπλέον, δεν δημιουργείται καμία ουλή, καθώς οι τομές είναι πολύ μικρές. Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα της ρομποτικής χειρουργικής τεχνικής.

Η προσέγγιση του κάθε ασθενούς πρέπει να είναι πάντα εξατομικευμένη και να ληφθούν υπόψιν πολλοί παράγοντες πριν προβεί ο γιατρός στην λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. Ανάλογα με το προφίλ του ασθενούς, το ιστορικό της υγείας του, αλλά και τα χαρακτηριστικά της κήλης ανά περίπτωση, ο εξειδικευμένος χειρουργός θα κρίνει ποια χειρουργική μέθοδος είναι η πλέον κατάλληλη για εσάς.

03.

Περισσότερα στοιχεία


Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την θεραπευτική χειρουργική προσέγγιση και τις συγκεκριμένες τεχνικές αποκατάστασης της βουβωνοκήλης, πατήστε εδώ.

Επικοινωνία

Ας μιλήσουμε!

Ζούμε στην εποχή όπου η επικοινωνία έχει γίνει τόσο άμεση και προσιτή, που είναι θέμα -κυριολεκτικά- ενός κλικ. Ένα απλό μήνυμα αρκεί, και εμείς στη συνέχεια θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας!
Επικοινωνήστε μαζί μας Τοποθεσία